Kaugtöö edendamine

Projekt: Kaugtöö edendamine era- ja avalikus sektoris

  1. augustil 2008. aastal käivitati partnerluse projekt “Era- ja avaliku sektori organisatsioonide ning kohalike omavalitsuste juhtimisvõime edendamine paindliku töökorralduse mõttes”. Projekti eesmärk on suurendada teadlikkust kaugtöö olemusest ja pakkuda praktilist oskusteavet kaugtöötajatele.

Projekti partnerid on Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Kaugtöö Liit, MTÜ Arhipelaag, Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus, Sihtasutus Watch the World ja Tööturuamet.

Projekt viib läbi juhtumiuuringuid kaugtöö organisatsioonides, mille alusel töötatakse välja juhendmaterjal ja koolitusprogramm. Koolitusprogrammi piloteeritakse kolmes grupis. Teine uurimisvaldkond on kaugtöökeskuste loomise potentsiaali uurimine.

Projekti kestus on 1,5 aastat ja projekt lõpeb 2009. aasta detsembris. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.