Arendusvõrk

Kaugtöökeskuste arendusvõrk

Kaugtöö Liit ja tema partnerid käivitasid 2006. aasta kevadel projekti “Kaugtöökeskuste võrgustiku arendamine, mis toetab riskirühmade tööturule sisenemist ja tööhõivet“, mis loob eeldused vähemalt 15 kaugtöökeskuse loomiseks erinevates Eesti piirkondades.

Kaugtöökeskuste juhtide valik on tehtud ja juhtide koolitusprogrammi rakendamine lõppes märtsis. Järgmised tegevused on piirkondade riskirühmade koolitused, mai lõpus Šotimaale õppereis ja juuni esimesel poolel rahvusvaheline kaugtöö konverents.