Definitsioonid

Kaugtöö on töökorralduse vorm või töö tegemise viis, kus kasutatakse infotehnoloogiat; jamis toimub töölepingu või töösuhte raames; jakus töö, mida saaks teha tööandja asukohas või ruumides, tehakse mujal.

Mõiste põhineb kaugtöö raamlepingul, mis allkirjastati 16. juulil 2002. aastal Euroopa sotsiaalpartnerite Euroopa Ametiühingute Keskliidu (ETUC), BusinessEurope, UEAPME ja CEEP vahe ja on. punktis 2 esitatud kaugtöö määratlus.

Vt kaugtöö raamlepingut.
Kokkuleppe täitmise raport
Euroopa kaugtöö raamlepingu rakendamine
Euroopa sotsiaalpartnerite aruanne