Maailm

Lingid kogu maailmast

Flexibility Ltd

Flexibility Ltd on mittetulundusühing, mille missioon on tõsta teadlikkust paindliku töötamise eelistest. Flexibility loodi selleks, et koondada ettevõtteid ja organisatsioone, kes on huvitatud uutest töökorraldusviisidest, et ühiselt teadlikkust tõsta, teavet anda ning seminare ja konverentse korraldada, samuti uuringuid läbi viia. Flexibility on veebiajakiri, mis pakub teemast huvitatud inimestele uudiseid, eelvaateid, ülevaateid, artikleid ja muid materjale.

Flexibility Ltd asutaja ja toimetaja Andy Lake rääkis Flexibility ajaloost ja nutika töökorralduse taustast konverentsil FlexWork, mis toimub Tšehhi tööandjate, Eesti Tööandjate Keskliidu ja teiste Euroopa tööandjate organisatsioonide koostööprojekti raames. Vaadake projekti FlexWork, vaadake Andy Lake’i esitlust.

Rahvusvaheline kaugtööakadeemia

Rahvusvaheline kaugtööakadeemia (ITA) on välja kasvanud 1995. aastal kolme sõltumatu liikme poolt asutatud sõltumatust mittetulundusühingust International Telework Foundation. Rahvusvaheline kaugtööakadeemia on virtuaalne organisatsioon, mille eesmärk on edendada kaugtöö ja muude uute töövormide uurimistööd, tugevdada sidemeid kaugtöötajate vahel ning süvendada koostööd akadeemiliste teadlaste, praktikute ja poliitikakujundajate vahel. ITA annab välja ka ajakirja E-Working.

European Union of Telecottage Associations (EUTA)

Euroopa Kaugtöökeskuste Assotsiatsioon. Sellelt lehelt leiate mitmeid materjale kaugtöökeskustest, sealhulgas uuringuid ja juhendmaterjale. Assotsiatsioon loodi Ungari, Eesti (Kodukant), Venemaa, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Serbia-Montenegro ja Slovakkia algatusel. Praeguste tegevuste kohta andmed puuduvad.