Uudised kaugtöö kohta

Uudiseid kaugtöö kohta Kanepi piirkonnas leiate Kanepi kommunikatsioonikeskuse kaugtöö- ja infoportaalist: http://kanepimaa.spaces.live.com.

12-15 jaanuar käis Kanepi valla arendusnõunik Enn Ruusmaa Eesti Kaugtöö Liidu projekti “Riskirühmade tööturule sisenemist ja tööhõivet toetava kaugtöökeskuste võrgustiku arendamine” raames Hollandis õppereisil. Reisi ajal kohtusid nad Hollandi kaugtöö foorumi inimestega ja külastasid kaugtöö arendamisega tegelevaid organisatsioone. Ülevaate reisist leiab MTÜ Terve Maa kodulehelt. Õppereisist rääkiv film on saadaval ka Kanepi portaali rubriigis “Kaugtöö vidinad”.

  1. märtsil esineb Enn Ruusmaa ettekandega töö- ja pereelu ühitamisest kaugtöö kaudu Eesti Naiste Uuringute ja Teabekeskuse (ENUT) seminaril “Sooline võrdõiguslikkus ja regionaalne areng” Võrus Tamula hotelli konverentsisaalis.

Huvitatud inimesed, kes soovivad kaugtööst kui enda või kogukonna paindlikust arenduse vahendist kasu saada, võivad MTÜ-ga Kanepi Kommunikatsioonikeskus ühendust võtta telefonil 503 6304, e-post: ennruusmaa@gmail.com või Skype: arendustugi.ee