Jala International

Kaugtöö ekspertide ja teadlaste veebileht. USA teadlast Jack Nillesit – JALA asutajat ja presidenti – peetakse kaugtöö kontseptsiooni autoriks. 1973. aastal tutvustas ta esimest korda sõnu “kaugtöö”.

Nilles pidas üllatavaks, et olukorras, kus töö koosneb enamasti “info liigutamisest”, peab töötaja seetõttu konkreetselt kuhugi minema. Mees, kes on nüüdseks rahvusvaheliselt tuntud kui “kaugtöö isa”, tunnistab ühes intervjuus, et suure tõenäosusega ei kasuta me mõnekümne aasta pärast enam kaugtöö mõistet. Kaugtöö tähendus muutub ülearuseks, kuna tulevikus on see lihtsalt tavaline töökorraldusviis. Nilles`i sõnul ei ole kaugtöö rakendamisel peamine takistus tehnoloogiline valmisolek, vaid vastumeelsus tavapärase hierarhilise organisatsioonilise struktuuri ümberkujundamisel. Viimasele sekundeerib nn “hoonetekompleks” – samuti Nilles’i leiutatud väljend -, mille kohaselt on muljetavaldavad büroohooned prestiiži ja väärtuse mõõt. Sellest kompleksist vabanemine aitaks eemaldada ühe takistuse kaugtöö levikul. Hetkel on veel vara rääkida “kaugtöö surmast” ehk kontseptsiooni iseenesestmõistetavaks võtmisest, kuid üldiselt annab kaugtöö rakendamine märku üldisest töökultuuri muutmise protsessist. (Allikas: Arhipelaag`i koduleht).

Gil Gordon`i kaugtöö veebileht

Gil Gordoni ühingu veebileht. Gil Gordon on ülemaailmselt tunnustatud kaugtöö ekspert. Alates 1982. aastast on ta aidanud era- ja avaliku sektori organisatsioonidel luua edukaid kaugtööprogramme. Leht pakub mitmesugust kaugtööalast taustamaterjali, samuti näpunäiteid ja õpetusi.

Gil Gordon esines ka kaugettekandega 10. oktoobril 2007 Hiiumaal ja Tallinnas toimunud kaugtöö seminaril. Vaata lähemalt seminari kohta, vaata Gordoni ettekannet.

Work Global

Work Global on hea näide kaugtööst saartel – loosung on Live Local, Work Global (“Ela kohalikult, tööta globaalselt”). Šotimaa looderanniku lähedal asuv Hebriidide saarestik on üks Euroopa Liidu hõredamalt asustatud piirkondi, kus on maapiirkondadele iseloomulikud probleemid (töötus, väljaränne, piiratud majanduse baas, suured transpordikulud). Alates 1990. aastate teisest poolest on Hebriidid aktiivse kaugtöö tulemusena minevikus muutunud ICT toega töökohtade asukohaks, peamiselt põllumajandusest ja kalandusest. Work Global on organisatsioon, mis aitab luua kontakte võimalike tööandjate ja kohalike töötajate vahel ning nõustab ja korraldab koolitusi.

Gil Gordon esines ka kaugettekandega 10. oktoobril 2007. aastal Hiiumaal ja Tallinnas toimunud kaugtöö seminaril. Vaata lähemalt seminari kohta, vaata Gordoni ettekannet.

Lehelt leiate vastused korduma kippuvatele küsimustele, juhendmaterjalid jne.

  1. oktoobril Hiiumaal ja Tallinnas toimunud kaugtöö seminaril esines ettekandega ka võrgustiku Work Global asutaja Donnie Morrison.

WorldatWorki kaugtöö nõuanderühm

USA kaugtöö konsultatsiooni organisatsioon. Veebilehelt leiate mitmeid kaugtööga seotud uuringuid ja juhendmaterjale.

InnoVision Kanada

Kanada kaugtöö leht taustamaterjalide, uuringute, õpetuste ja muu sisuga.