Eesti organisatsioonid

Kaugtöö Eesti organisatsioonides. Juhtumiuuringud.

Tellija: Eesti Kaugtöö Liit, läbiviija CentAR OÜ

Uuring kirjeldab kaugtöö kasutamise praktikat ja selle erinevaid aspekte üheksas Eesti organisatsioonis. Igas organisatsioonis tehti intervjuusid, et kirjeldada juhtide ja töötajate vaatenurgast kaugtöö korraldust ning selle positiivseid ja negatiivseid külgi. Uuring annab ülevaate varasematest kaugtöö rakendamist puudutavatest uuringutest ja välja töötatud juhendmaterjalidest. Uuring on aluseks kaugtöö juhendi ja koolitusprogrammi väljatöötamisele.

Uuring valmis Euroopa Sotsiaalfondi ja partnerite rahastatava projekti “Era- ja avaliku sektori organisatsioonide ning kohalike omavalitsuste juhtimisvõime suurendamine paindliku töökorralduse mõttes” raames ning uuringu tellija on Eesti Kaugtöö Liit. Loe projekti kohta lähemalt …

Ettepanekud kaugtöö edendamiseks Eesti Kaugtöö Liidu kaudu

2008 2006. aasta suvel valmis MTÜ Arhipelaag tellimusel Eesti Kaugtöö Liidu aruanne “Ettepanekud kaugtöö edendamiseks”. Aruandes tuuakse välja peamised kitsaskohad kaugtöö edendamisel ja tehakse ettepanekud kaugtöö edendamiseks.

“Kaugtöö” – artiklite ja esseede kogumik (Tallinn, 2008)

MTÜ Arhipelaag

  1. aprillil 2008. aastal ilmus artiklite ja esseede kogumik “Kaugtöö”. See on mitmetahuline ja huvitav lugemisvara, mis avab kaugtöö teemat nii filosoofilisest kui ka praktilisest küljest.

Raamatu toimetaja Ere Naat: “Meie eesmärk oli täita tühimik, mis seni Eestis kaugtöö alases kirjanduses valitsenud on. Raamat kirjeldab hetkeolukorda – nii mõtlemise kui uurimistöö osas. Teisalt aga kommenteerijate poolselt – suur tänu neile kõigile.

Raamat on saadaval MTÜ Arhipelaag ja Eesti Tööandjate Keskliidu käest. Raamatu saab siit lehelt alla laadida ka .pdf vormingus – vt eespool.

Kaugtöö kui lahendus vanemale tööjõudule – Kaugtöö kui lahendus vanematele töötajatele

René Arvola, (uurimus Tallinna Tehnikaülikoolis, 2008)

Töös käsitletakse eakate kaugtöö ja tööhõivega seotud küsimusi.

“Kaugtöö tasuvusanalüüs OÜ-s WEB EXPERT”

Bakalaureusetöö, Aivar Koppas (Tallinn 2007)

Tänapäeva ettevõtete töökorraldus on hoopis teistsugune kui kümme aastat tagasi. Kui varem oli peamine töökoht ettevõtte kontor, siis nüüd otsitakse võimalusi, et töötajad ei oleks kontoriga nii tihedalt seotud. Selle kaks peamist põhjust on kulude kokkuhoid ja suurenenud töö efektiivsus. Suuremad kuluartiklid, mida vähendatakse, on kontoripinnad jaärireisid.

Kaugtöö on võimalus lahendada sotsiaalseid probleeme. Inimesed, kellel on puue või mingil muul põhjusel ei saa igal tööhommikul kontorisse tulla, saaksid kodus määratud ulatuses töötada. See aitab suurendada selliste inimeste sissetulekuid ja neil tunda end aktiivse ühiskonna liikmena, mis on nende jaoks veelgi olulisem.

Kaugtöö kohta on veel vähe uuritud, kuna see on töövorm, mis on viimasel kümnendil üha enam levinud. Kaugtööd saab kirjeldada kahe põhiomadusega. Töö väljaspool kontorit ja sidevahendite kasutamine. Neid kahte omadust mainiti paljudes kaugtöö määratlustes.

Töökoht ja töötingimused

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus, 2007

Selle uuringu aruanne keskendub EL-i töötajate töötingimustele, kellel võib olla rohkem kui üks töökoht. Aruandes vaadeldakse nende töötajate tervise- ja ohutusriske. Analüüsitakse ka selliseid töökorralduslikke küsimusi nagu autonoomia, juhtimine, võimalikud isolatsiooniga seotud probleemid, samuti seos töönõuete ja töötempoga. Samuti käsitletakse tööajaga ning töö- ja eraelu ühitamisega seotud küsimusi, sealhulgas organisatsiooni töökorralduse paindlikkust, mõju tööajale ning töö- ja eraelu tasakaalu hägustumist kodutöötajate jaoks.

Töö ja perekond: paindlikud töökorraldused ja vanemate tööhõive valikud ja tasakaal, 2007

  1. aastal programmi ESF EQUAL rahastatud tööandjate ja partnerite liidu projekti “Valikud ja tasakaal” raames. Raamat “Töö ja perekond” annab ülevaate paindlikkuse kontseptsioonist töökorralduses, erinevate paindlike töövormide kohta, paindlikkuse rakendamise õiguslikest aspektidest, ning mitmesugustest väikelaste vanemate ja tööandjate tööhõivega seotud küsimustest.