Kaugtöö edendamine

Kaugtöökeskuste võrgustiku käivitamine riskirühmade tööhõive edendamiseks

Eesti Kaugtöö Liidu ja partnerite projekti “Riskirühmade tööturule sisenemist ja töötamist toetava kaugtöökeskuste võrgustiku arendamine” eesmärk on parandada riskirühmade töö- ja enesetäiendamise võimalusi piirkondlike kaugtöökeskuste võrgustiku ja paindliku töökorralduse laiendamise abil.

Projekti raames käivitatakse 5 piloot kaugtöökeskust ja luuakse eeldused 10 kaugtöökeskuse loomiseks, korraldatakse kolm õppereisi ja viiakse läbi koolitusi riskirühmadele, oluline rõhk on informeerimisel. Projekti kestvus on 3 aastat (2009-2011) ja maksumus ligi 9,8 miljonit krooni.

Projekti rahastatakse prioriteetse suuna “Inimressursi arendamise rakenduskava” meetme “Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine”  Innove avatud taotlusvooru kaudu.