Liidu tegevused

Kaugtöö Liidu tegevus

Teavitamine – Kaugtöö Liidu üks olulisi tegevusi on info jagamine ja teavitamine kaugtööga seotud probleemidest. Selleks kirjutame artikleid, korraldame seminare ja infoüritusi.

Koolitus ja nõustamine – Ühingu arendavaks tegevuseks on tööandjate ja töötajate nõustamine kaugtöö korraldamise osas. Kogume häid näiteid, parimaid tavasid, aga ka ebaõnnestumiste õppetunde.

Kaugtöökeskuste toetamine – Ühing abistab ja nõustab kohalikke omavalitsusi ja ettevõtjaid kaugtöökeskuste loomisel.

Rahvusvahelised suhted – Ühingu tegevuses on olulised rahvusvaheliste suhete edendamine teiste riikide kaugtöö ühendustega ja rahvusvahelise kaugtöökeskuste võrgustiku arendamine. Meil on koostöösidemed paljude Euroopa Liidu riikidega, aga ka väljaspool seda.