Kaugtöökeskused

Kaugtöökeskused on inimeste elukoha lähedal asuvad töökohad, kus töötingimused on tagatud, kui tööandjad asuvad töötajate elukohast kaugel. Kaugtöökeskuses võivad töötada mitme ettevõtte ja/või organisatsiooni töötajad.

Kaugtöökeskuste eelised

Kaugtöökeskused võimaldavad inimestel töötada elukoha lähedal, säästes nii aega tööl ja tööst vabal ajal, sobitades paremini töö- ja eraelu ning valides meeldiva keskkonna. Võrreldes kodust töötamisega on kaugtöökeskustel mitmeid eeliseid: kaugtöökeskuses saab suhelda teiste kaugtöötajatega, IT-tugi ja suhtlusring aitavad säilitada ja õppida arvutioskusi, töökeskkond on ohutu ja austab töötervishoiu nõudeid. Lisaks on kaugtöökeskuste kulud läbipaistvad, mis võimaldab tööandjal hõlpsasti töötajale kaugtööga seotud kulusid hüvitada ega tõsta erisoodustuse teemat.

Kaugtöökeskuse teenused

Kaugtöökeskuste põhiteenus on töökohtade rentimine tööandjatele või töötajatele, lisateenused võivad hõlmata IT-toe pakkumist, koolitust ja arendustegevust jne. Kaugtöökeskuste iseloom võib olla väga erinev, alates satelliitbüroodest, kus tööandja haru asub sobiva tööjõuga piirkonnas, kogukonna loodud kohalikesse arenduskeskustesse. On näiteid kaugtöökeskustest, mis on spetsialiseerunud väga kitsalt konkreetsele sihtrühmale ja teenustele (nt puuetega inimesed), samuti universaalseid keskusi, kus pakutakse laia valikut teenuseid.